Grafiti eemaldus

Teostame grafiti eemaldamist kõikvõimalikelt aluspindadelt kasutades selleks laias valikul
spetsiaaseid grafitieemalduskemikaale ja kuumavee (vajadusel kuni 90 kraadi) survepesu.

Parima võimaliku tulemuse Teie puhastust vajaval objektil tagab professionaalne lähenemine,
mis arvestab nii aluspinna omadusi ja grafiti tüüpi kui ka selle vanust ja puhastatava pinna temperatuuri.
Selle kõige alusel valitakse just sobib grafitieemaldus kemikaal ning töövõtted tagamaks Teile kõige
efektiivsema ja aluspinda säästvama tulemuse.

Juba pöördumatult kahjustatud pindade korral pakume vajadusel ka värvimisteenust ning uutele või
puhastatud pindadele grafitivastase kaitsevahaga katmist, tagamaks Teie hoone fassaadi või muu
objekti kaitstuse võimalike grafiti kahjustuste eest.