Käimlate koguselise vajaduse väljaselgitamiseks on abiks järgmine tabel

 

 

ÜRITUSE KESTVUS TUNDIDES
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 

KÜLASTAJAID

VAJALIK KÄIMLAKOHTADE ARV
 

0 - 500

4
4
4
6
6
6
8
8
8
8
 
1000
4
6
6
6
6
8
8
8
8
12
 
2000
4
8
8
8
8
12
12
12
12
16
 
3000
8
8
10
10
10
15
16
16
20
20
 
4000
8
8
12
12
16
16
20
24
24
28
 
5000
12
12
12
16
16
20
30
30
30
34
 
6000
12
12
16
16
20
30
30
36
36
40
 
7000
12
12
16
20
30
32
40
40
52
52
 
8000
12
12
20
24
32
32
40
44
52
54
 
9000
16
16
24
28
40
40
52
52
60
64
 
10000
16
16
28
40
40
52
52
60
60
72
                       
  NB! Meeste tualettide puhul võib 50% tualettidest asendada pissuaaridega.